Graag willen we weten wat de wensen van jouw en je partner zijn rondom de geboorte van jullie kindje. Wij willen onze zorg daar zoveel mogelijk op afstemmen. Een geboorteplan is een document waarin je je ideeën en wensen rondom de bevalling vastlegt. Het geen verplichting om een geboorteplan te schrijven, je kunt ook prima bevallen zonder.

Waarom een geboorteplan?

Ervaring en wetenschappelijk onderzoek leert dat mensen die betrokken worden bij de beslissingen die genomen worden rondom hun bevalling, met een beter gevoel terugkijken op deze gebeurtenis. Het is belangrijk om je serieus genomen en gehoord te voelen. Zelfs een bevalling met veel medische ingrepen kan als positief ervaren worden, wanneer je betrokken bent geweest bij de beslissingen rondom die ingrepen. 

Een geboorteplan is een belangrijk communicatie-instrument om betrokken te worden én te blijven gedurende het bevallingsproces. Want tijdens je bevalling ben je niet altijd meer in staat om je wensen mondeling kenbaar te maken. Het schrijven van een geboorteplan kan een belangrijke stap in de voorbereiding op de bevalling zijn. Het is een manier om met je partner te bespreken wat jullie verwachtingen zijn van de bevalling, van elkaar en van de zorgverleners die erbij zullen zijn (verloskundige, kraamverzorgster). 

Hoe schrijf je een geboorteplan?

Wil je gebruik maken van een geboorteplan, dan vragen we je dit plan in te vullen. Vóór je bevalling bespreek je dit document met je verloskundige / casemanager.

Download geboorteplan

Welkom!

  • Een vast vertrouwd team
  • Echo’s in eigen praktijk
  • Avondspreekuren