Het team van Verloskundigcentrum Calamaris heeft je begeleid tijdens jouw zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Nu willen wij onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. De mening van jou als cliënt is voor onze praktijk daarom van groot belang en bepaalt mede hoe we onze kwaliteit van zorg invulling geven.

Landelijk is afgesproken dat organisaties die geboortezorg leveren, ervaringen van cliënten meten. Alle geboortezorgorganisaties gebruiken hiervoor dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM Geboortezorg, die ze samen hebben ontwikkeld.

Elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, krijgt deze vragenlijst aangeboden. Het is een korte vragenlijst met 14 vragen over wat belangrijk is voor jou als kraamvrouw en over wat zinvol is voor ons zorgverleners. er worden vragen gesteld over de ervaringen met de zorg, voor elk van de organisaties waarvan door jou zorg is ontvangen: de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis en de kraamzorgorganisatie. Je beantwoordt de vragen op een eenvoudige 10 puntschaal met smileys. Tot slot wordt er gevraagd naar verbeterpunten en complimenten. Vul deze ook vooral in! Daarnaast bevat de vragenlijst een aantal achtergrondvragen zoals geslacht, leeftijd, plaats van bevalling etc.

De PREM vragenlijsten worden door Perined (via Mediquest) verstuurd en verzameld. De vragenlijst ontvang je per email ongeveer 2-8 weken na je bevalling.
Perined is een onafhankelijke organisatie en deelt anoniem de uitkomsten met ons.
Het is voor ons als verloskundig samenwerkingsverband VSV Kiem geboortezorg erg zinvol om te weten hoe de zorg binnen ons VSV is ervaren. De resultaten van de vragenlijsten worden gebruikt door ons VSV om onze kwaliteit te verbeteren. Regionale uitkomsten worden anoniem gebruikt en vergeleken met landelijke uitkomsten.

Wij willen je alvast bedanken voor je medewerking!
Wil je ons een nog groter plezier doen? Laat dan ook nog een waardering achter op Zorgkaart Nederland. Daar kun je specifiek je ’tips en tops’ aan onze praktijk achter laten, zodat we je in de toekomst nog beter kunnen begeleiden. En zo krijgen ook toekomstige cliënten een goede indruk van onze praktijk.

Wist je dat je een leuke babyfoto op onze website kan plaatsen? Wij genieten graag mee van jullie trots! Calamaris Baby’s

Waardering op Zorgkaart Nederland

Welkom!

  • Een vast vertrouwd team
  • Echo’s in eigen praktijk
  • Avondspreekuren