Het team van Verloskundigcentrum Calamaris heeft je begeleid tijdens jouw zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Nu willen wij onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. De mening van jou als cliënt is voor onze praktijk daarom van groot belang en bepaalt mede hoe we onze kwaliteit van zorg invulling geven.

Door middel van dit evaluatieformulier willen wij je vragen wat je van de zorgverlening in onze praktijk vond en wat er volgens jou verbeterd kan worden. Wij zullen je mening kritisch bekijken en gebruiken. Wij zouden het erg op prijs stellen als je deze evaluatie in wilt vullen.

Je kunt zelf kiezen of je de vragen anoniem in wilt vullen of niet. Het invullen van dit formulier kost ongeveer een kwartier van uw tijd.

Enquête starten

Welkom!

Nathalie Calamaris
Nathalie Calamaris
Nathalie Calamaris
  • Een vast vertrouwd team
  • Echo’s in eigen praktijk
  • Avondspreekuren