Binnen onze praktijk lopen regelmatig studenten verloskunde uit Maastricht stage. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een goede opleiding voor nieuwe collega’s in ons vak. Samen met de verloskundige praktijken in de regio en onze collega’s in het ziekenhuis, vormen we één opleidingsteam.

Studentbegeleiding

We geven begeleiding aan studenten uit alle studiejaren van de vierjarige opleiding. Studenten leren zelfstandig te werken onder onze begeleiding. Ze zijn aanwezig bij spreekuren, bevallingen en kraambedden. Eerstejaars studenten kijken voornamelijk, tweede- en derdejaars studenten verrichten deelhandelingen. Vierdejaars studenten werken soms aan het einde van hun stage, zelfstandig op het spreekuur en tijdens de kraamvisites. Studenten begeleiden nooit alleen een bevalling.

De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de verloskundige.

Aanwezigheid student

Veel cliënten ervaren de aanwezigheid van een student als positief. Op het het digitale informatiesysteem in de wachtkamer en op onze social media kanalen lees je welke studenten stage bij ons lopen en wanneer. Als een student (onder supervisie) bij het spreekuur aanwezig is, dan wordt ook dit kenbaar gemaakt via het de wachtkamer tv. Heb je vragen over of bezwaar tegen het aanwezig zijn van een student bij je controle? Meld dit dan bij onze assistente of bij ons.

Welkom!

  • Een vast vertrouwd team
  • Echo’s in eigen praktijk
  • Avondspreekuren