Het team van Verloskundigcentrum Calamaris heeft u begeleid tijdens uw zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Nu willen wij onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. De mening van u als cliënt is voor onze praktijk daarom van groot belang en bepaalt mede hoe we onze kwaliteit van zorg invulling geven.

Door middel van dit evaluatieformulier willen wij u vragen wat u van de zorgverlening in onze praktijk vond en wat er volgens u verbeterd kan worden. Wij zullen uw mening kritisch bekijken en gebruiken. Wij zouden het erg op prijs stellen als u deze evaluatie in wilt vullen.

U kunt zelf kiezen of u de vragen anoniem in wilt vullen of niet. Het invullen van dit formulier kost ongeveer een kwartier van uw tijd.

Starten met de enqûete

Welkom!

  • Een vast vertrouwd team
  • Echo’s in eigen praktijk
  • Avondspreekuren