De kraamverzorgster heeft een belangrijke rol in het kraambed. Zij leert jullie onder andere alles over verzorging van jullie kindje en ondersteunt jullie hierbij.

Wat doet de kraamverzorgster?

  • verzorging en controles van moeder en kind
  • hulp en voorlichting bieden bij het voeden van de baby
  • huishoudelijke taken (afhankelijk van het aantal gekozen zorguren)
  • bij problemen overlegt de kraamverzorgster altijd met de verloskundige.

Op de momenten dat de kraamverzorgster niet aanwezig is, kun je voor belangrijke vragen en adviezen met ons bellen.

Welkom!

  • Een vast vertrouwd team
  • Echo’s in eigen praktijk
  • Avondspreekuren