Centering Pregnancy is een andere vorm van prenatale zorg. In plaats van individuele controles kun je kiezen voor bijeenkomsten met een groep van 8 tot 12 zwangeren met een vergelijkbare zwangerschapsduur. De begeleiding wordt gedaan door 1 vaste verloskundige.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten duren ongeveer twee uur en er zal naast de controle van je bloeddruk en de groei van je kindje ook tijd zijn voor:

  • voorlichting
  • het uitwisselen van kennis en ervaringen
  • informatie over je gezondheid tijdens de zwangerschap
  • het stimuleren van onderlinge ondersteuning

In totaal zijn er 10 geplande bijeenkomsten, negen tijdens je zwangerschap en de tiende als alle baby’s van de groep geboren zijn. Tijdens het eerste half uur van de bijeenkomst doen we de medische controles. Dat wil zeggen dat je zelf je bloeddruk en gewicht meet en noteert in je dossier. De verloskundige voert het uitwendig onderzoek uit: ze voelt aan je buik en luistert naar het hartje van de baby. Daarna bespreken we in de groep een aantal onderwerpen die aansluiten bij de fase van de zwangerschap. Het intakegesprek, de echocontroles en de wekelijkse controles vanaf 36 weken zullen individueel zijn. Bij deze individuele controles maak je kennis met de andere verloskundigen.

Centering Pregnancy

Van deze vorm van zorg is wetenschappelijk bewezen dat het een positief effect heeft op de gezondheid van moeder en kind. Onderzoek wijst uit dat Centering Pregnancy leidt tot minder vroeggeboortes. Daarnaast zijn vrouwen beter geïnformeerd over de zwangerschap, beter voorbereid op de bevalling en meer tevreden over de gegeven zorg.

Voordelen van Centering Pregnancy

Binnen Centering hebben we, naast de controle van je zwangerschap, nog anderhalf uur de tijd om verschillende onderwerpen samen te bespreken. In vergelijking met een reguliere controle heb je meer tijd om informatie te ontvangen en te delen met elkaar. Zwangeren geven aan dat zij het als waardevol en ondersteunend ervaren om met elkaar ervaringen uit te wisselen, tips van elkaar te krijgen en ideeën op te doen. Alle bijeenkomsten zijn vooraf bekend en kun je dus ruim tevoren inplannen in je agenda. We zullen met de groep bespreken hoe vaak en wanneer partners mee kunnen komen naar de bijeenkomsten. In overleg met de groep zijn partners altijd welkom voor de controle, het luisteren van het hartje en sluiten zij aan bij de bijeenkomst over de bevalling.

Je kiest zelf of je deelneemt aan Centering Pregnancy.

Lees deze blog van een oud-cliënte van onze praktijk om een indruk te krijgen of kijk op de website van Stichting Centering Nederland

Welkom!

  • Een vast vertrouwd team
  • Echo’s in eigen praktijk
  • Avondspreekuren